ΕΠΟΨΙΣ

Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων μπορούν να παρέχονται από μια ποικιλία διαφορετικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων διαχείρισης εγκαταστάσεων εσωτερικού, ανεξάρτητων εταιρειών διαχείρισης εγκαταστάσεων ή ως μέρος ενός μεγαλύτερου πακέτου υπηρεσιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της εγκατάστασης.

Ορισμένες υπηρεσίες που ενδέχεται να προσφέρονται περιλαμβάνουν:

  • Συντήρηση και επισκευή κτιρίου: Περιλαμβάνει εργασίες όπως βαφή, ξυλουργική, υδραυλικές εργασίες και ηλεκτρολογικές εργασίες.
  • Υπηρεσίες καθαρισμού και καθαριότητας: Περιλαμβάνει τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, γραφείων και τουαλέτες.
  • Εξωραϊσμός και συντήρηση εδάφους: Αυτό περιλαμβάνει εργασίες όπως η φροντίδα του γκαζόν, το κούρεμα δέντρων.
  • Συντήρηση ΨΑΚ και μηχανικών συστημάτων: Περιλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, καθώς και άλλων μηχανικών συστημάτων, όπως ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες.
  • Ασφάλεια: Περιλαμβάνει την παροχή προσωπικού ασφαλείας, καθώς και την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, όπως κάμερες παρακολούθησης και συστήματα ελέγχου πρόσβασης.
  • Διαχείριση ενέργειας: Περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως μετασκευές φωτισμού και αναβαθμίσεις ΨΑΚ, καθώς και παρακολούθηση και διαχείριση της χρήσης ενέργειας.
Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων vol1
Υπηρεσία Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

Τα οφέλη από τη χρήση των υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

Η ΕΠΟΨΙΣ μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της εγκατάστασης και τη διασφάλιση ότι όλες οι υπηρεσίες παρέχονται εντός των δημοσιονομικών περιορισμών. Επιπλέον, μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλες οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε πάντα διαθέσιμοι για να
απαντήσουμε στα ερωτήματά σας το συντομότερο δυνατό.