ΕΠΟΨΙΣ

Η έμπειρη και αφοσιωμένη ομάδα της ΕΠΟΨΙΣ συμβάλλει στη κάλυψη όλων των αναγκών σας σε θέματα Διαχείρισης Χωρών Στάθμευσης, Εγκαταστάσεων, Προμήθειας Υγειονομικών και Εξοπλισμού.

ΕΠΟΨΙΣ
ΕΠΟΨΙΣ

Ίδρυση της Εταιρείας

Η εταιρεία ΕΠΟΨΙΣ ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε χώρους στάθμευσης οχημάτων και σκαφών.

Η Εταιρική Φιλοσοφία

Φιλοσοφία και σαφής δέσμευση της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί στους τομείς δραστηριότητάς της, ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Η διαρκής και προσωπική ενασχόληση των μελών της Διοίκησης και του προσωπικού της ΕΠΟΨΙΣ στον τομέα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας, και διασφαλίζει αφενός υψηλά επίπεδα απόδοσης από την πλευρά της  και αφετέρου την ικανοποίηση του πελάτη ο οποίος, ως τελικός αποδέκτης, τις απολαμβάνει.

ΕΠΟΨΙΣ
Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε πάντα διαθέσιμοι για να
απαντήσουμε στα ερωτήματά σας το συντομότερο δυνατό.