Λίγα λόγια

Σχετικά με Εμάς

ΕΠΟΨΙΣ

Το Όραμα και Υπηρεσίες της Εταιρείας

Η Υλοποιώντας το όραμα των ιδρυτών της

Η ΕΠΟΨΙΣ ιδρύθηκε το 2016 υλοποιώντας το όραμα των ιδρυτών της για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε χώρους στάθμευσης οχημάτων και σκαφών.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Η ΕΠΟΨΙΣ είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών με εξειδίκευση στην ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων και σκαφών καθώς και επισκευών και συντηρήσεων, χαμηλής όχλησης, αυτών. Στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δομής και οργάνωσης, στις δράσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους διαφημιστικής προβολής, διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού, κατασκευής και διαχείρισης – υποστήριξης νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη επιχειρήσεων.

ΕΠΟΨΙΣ

Ο Στόχος και η Φιλοσοφία της Εταρείας

Εταιρική Φιλοσοφία - Δέσμευση της Εταιρείας

Φιλοσοφία και σαφής δέσμευση της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολεί στους τομείς δραστηριότητάς της, ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.
Η διαρκής και προσωπική ενασχόληση των ιδρυτών και του προσωπικού της ΕΠΟΨΙΣ στον τομέα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας, και διασφαλίζει αφενός υψηλά επίπεδα απόδοσης από την πλευρά της και αφετέρου την ικανοποίηση του πελάτη ο οποίος, ως τελικός αποδέκτης, τις απολαμβάνει.

Στόχος της Εταιρείας

Βασικός στόχος της εταιρείας, σύμφωνα και με την πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει, είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάδειξή της σε μόνιμο και αξιόπιστο συνεργάτη για όλο το φάσμα των εταιρικών δραστηριοτήτων της.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε διαθέσιμοι για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας !!