Η εκτέλεση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της εταιρείας, εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό απαιτεί και την χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων - εξοπλισμού. Η ΕΠΟΨΙΣ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό, φροντίζει να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας οχήματα, και να εξοπλίζει το προσωπικό της με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών, όπως επίσης και με τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας. Η επιλογή του εξοπλισμού γίνεται πάντοτε με βάση τις εργασίες που θα εκτελεστούν, όπως επίσης και βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών των εγκαταστάσεων.

.

 
 

Επικοινωνια

Τηλ: (+30) 211 8007275
Fax: (+30) 211 8006257
Email: info@epopsisgroup.gr

Επικοινωνια

Back to top